Tachografy

 Sprawdzenia ( legalizacja ) tachografów samochodowych analogowych i cyfrowych wszystkich typów.
Montaż i naprawa tachografów -  serwisujemy tachografy wszystkich typów m.in. Siemens VDO , Motometer , Stoneridge Electronics

 

Kompleksowa obsługa tachografów :
  • pobieranie i przechowywanie danych z kart kierowców i pamięci masowej
  • analiza danych z kart kierowców (czas pracy, przekroczenia, usterki, itp.)
  • szkolenia kierowców z zakresu obsługi tachografów cyfrowych
  • sprzedaż programów do archiwizacji i analizy danych – wdrożenia
  • sprzedaż urządzeń do pobierania danych z kart kierowców i pamięci masowej
  • materiały eksploatacyjne, papiery do tachografów cyfrowych oraz wykresówki