Oprogramowanie


Ewidencja czasu pracy kierowców Tachospeed 

 

 

 • Oszczędność czasu w porównaniu do metod tradycyjnych

 • Tworzenie raportów, ewidencja, zaświadczenia ...

 • Prosta instalacja i obsługa do wyboru wiele wersji językowych w tym polski

 • Przypomnienia o badaniach technicznych, ubezpieczeniach, ważności kart ...

 

CO ZAWIERA PROGRAM TACHOSPEED

 1. 1
  Ewidencję czasu pracy kierowcy

  obliczenie czasu pracy, nadgodzin, dyżuru, czasu pracy nocnej – funkcjonalność dostępna w module ewidencji i diet do programu Tachospeed

 2. 2
  Raport Inspekcji Transportu Drogowego

   identyfikacja wykroczeń kierowcy z podpiętym taryfikatorem kar za naruszenia przepisów Rozporządzenia 561/2006

 3. 3
  Zbiorczą ewidencję czasu pracy

  zestawienie sumaryczne ewidencji czasu pracy

 4. 4
  Raport czasu pracy w ekipach

  zestawienie czasu pracy w ekipach wieloosobowych  – raport czasu pracy w ekipach

 5. 5
  Raport przebiegu pojazdu

  identyfikacja różnicy przejechanych kilometrów i odczytanych z wykresówek

 6. 6
  Rozliczenie delegacji służbowych kierowców

  funkcjonalność dostępna w module ewidencji i diet do programu Tachospeed

 7. 7
  Raport średniego spalania dla pojazdów

  Raport średniego spalania dla pojazdów

 8. 8
  Dokumentację wymaganą przez ustawę o transporcie drogowym

  Dokumentację wymaganą przez ustawę o transporcie drogowym

 9. 9
  Wydruki ważnych dat i terminów

  Wydruki ważnych dat i terminów

MODUŁY PROGRAMU TACHOSPEED

 1. 1
  Moduł analogowy

  tachografy analogowe (odczytywanie wykresówek)

 2. 2
  Moduł cyfrowy

  moduł cyfrowy – tachografy cyfrowe

 3. 3
  Moduł kontrolny
  • uproszczony moduł kontrolny;
  • *rozszerzony moduł kontrolny (jako moduł dodatkowy);

               algorytm identyfikacji naruszeń zgodnyRozporządzeniem 561/2006 oraz Umową AETR, zapewniający dokładność i szybkość obliczeń (uwzględnienie prawidłowej analizy odpoczynków tygodniowych, możliwość nadawania tolerancji)

 4. 4
  Moduł ewidencyjny
  • ewidencja czasu pracy kierowców zgodnie z wymogami PIP (opcja)
 5. 5
  Moduł płacowy Midas

  wyliczanie wynagrodzenia, podatku i składek ZUS na podstawie zewidencjonowanych godzin nadliczbowych, dyżurów, okresów urlopu i chorobowego

 6. 6
  Moduł czynności

  możliwość wprowadzania i edycji czynności kierowców, które nie są ujęte ani na tarczkach, ani w plikach cyfrowych z kart kierowców i/lub tachografów cyfrowych

 7. 7
  Moduł delegacji

  rozliczanie delegacji służbowych kierowców;

 8. 8
  Dokumentacja wymagana przez ustawę o transporcie drogowym
  • zaświadczenie o działalności (Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 lub AETR);
  • karta informacyjna kierowcy;
  • karta ewidencyjna pojazdów;
  • oświadczenie poświadczające spełnianie przez przedsiębiorcę wymagań ustawy;
  • zaświadczenie poświadczające zatrudnienie kierowcy oraz spełnianie przez niego wymagań ustawy;
 9. 9
  Moduł paliwowy

  raport średniego zużycia paliwa;

 10. 10
  Przypominacz

  przypominanie o wygasaniu badań technicznych pojazdów, ubezpieczeń, certyfikatów, ważności kart kierowców, przedłużeniu ważności winiet, badaniach lekarskich, psychotechnicznych, kwalifikacji zawodowych kierowców, itd.

 

ZOBACZ PREZENTACJĘ PROGRAMU

Tachospeed i modułu MIDAS