Tag Archives: kontrola cieżarówki w rumunii

W związku ze zdarzającymi się sytuacjami zatrzymań w Rumunii transportów z Polski i mozliwością konfiskaty przewożonego towaru przypominamy, że każdy transport musi mieć wypełniony przezeksportera dokument CMR i musi być prowadzony w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Odbiorcą towaru może byc w Rumunii tylkofirma zarejestrowana w obowiązującym od 1.VIII.2010r. Rejestrze importerów intra-comunitar. Dotyczy to w szczególności dostaw żywności ze względu na funkcjonujący w Rumunii […]